portait

cz česká verze
es versión española
en English version

Profil

Jsem IT profesionál se znalostí unixových a webových technologií a standardů, které jsem získal za 15 let práce v IT. Moje zkušenosti zahrnují analýzu, design, vývoj, integraci a správu informačních systémů. Získal jsem také základní znalosti řízení projektů.

Ovládám internetové technologie jako dynamické i statické webové aplikace (XML, XSLT, XML Schema, HTML, JavaScript, PHP) spouštěné samostatně nebo v prostředí J2EE a pracující s daty v databázích (Oracle, MySQL, HSQL) a v adresářových službách (LDAP).

Operační systémy, které používám denně, jsou Solaris a Linux, ale mám znalosti správy dalších unixových systémů (např. FreeBSD a některé další OS). Jsem zkušeným správcem běžných serverů jako Apache, FTP, LDAP apod.

Mimo výše uvedených jazyků nejčastěji programuji v shellu (bash, ksh) a Perlu, ale také v awk, Tcl a Expectu.

Pracovní zkušenosti

Oracle Czech, s. r. o. – System Integration Engineer

Praha, září 2010 –

Společnost Oracle je největším dodavatelem databází a IT řešení. Po akvizici společnosti Sun zahrnuje její portfolio také Solaris a další hardwarové i softwarové produkty Sunu.

Moje pracovní zařazení i náplň práce zůstala stejná jako v Sunu.

Sun Microsystems Czech, s. r. o. – System Integration Engineer

Praha, březen 2007 – srpen 2010

Společnost Sun Microsystems byla předním světovým IT dodavatelem s tradicí od roku 1982. Mezi její produkty patřily zejména servery, operační systém Solaris a programovací jazyk Java.

Pracoval jsem jako Release Engineer v oddělení System Integration and Gatekeeping, kde mým úkolem bylo spravovat zdrojový kód a prostředí pro překlad a vytvářet SVR4 patche pro Solaris a další softwarové produkty společnosti. Nejčastěji jsem pracoval a programoval v shellu (ksh, bash, sh).

Telefónica O2 Czech Republic, a. s. – Specialista integrace systémů

Praha, listopad 2004 – únor 2007

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je přední český mobilní operátor, který nabízí služby svých sítí GSM, CDMA a UMTS více než čtyřem milionům zákazníků. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je členem nadnárodní skupiny Grupo Telefónica.

Moje posice specialisty systémové integrace obnášela především integraci interně vyvinutých aplikací na platformě J2EE, které zajišťovaly VAS služby zákazníkům, s telco systémy (SMSC, MMSC, billing, provisioning apod.), jejich systémové testování a předání k nasazení do produkčního prostředí.

ANECT a. s. – Projektant systémů a aplikací

Praha, listopad 2001 – červen 2004

ANECT je jedna z vedoucích IT společností v ČR nabízející komplexní služby od návrhu a implementace sítí a systémových služeb přes služby IT bezpečnosti až po vývoj systémů na zakázku.

V rámci společnosti jsem se zaměřoval především na adresářové služby (LDAP, jeho implementace a návrh schémat a využití), webové aplikace a portály a XML design (XML Schema, XSLT, XML Security apod.).

Moje poslední projekty byly javový aplikační systém pro výměnu dat mezi subjekty veřejné správy ve formátu XML postavený na platformě Oracle9iAS Application Server a systém Perl skriptů určený pro synchronisaci distribuovaných adresářových služeb LDAP.

Smartec MPJ S. L. – Senior Web Programmer

Madrid, Španělsko, říjen 2000 – duben 2001

Smartec byl jeden z vedoucích španělských web developerů s několika mezinárodními zákazníky. Společnost bohužel prošla vážnými problémy po splasknutí dot-com boomu v roce 2001.

Jako Senior Web Programmer jsem koordinoval menší team grafických designérů a HTML kodérů. Naše projekty zahrnovaly především dynamické webové presentace běžící na OpenSource platformě (Linux, Apache, MySQL a PHP) a využívající Flash, ale pracovali jsme také například na redesignu, lokalisaci a customisaci japonské web aplikace nahrazující kancelářské aplikace.

Nadace Open Society Fund Praha, Internetové centrum – Webmaster

Praha, březen 1999 – září 2000

Od března 1999 do září 2000 jsem sloužil v nadaci Open Society Foundation v rámci civilní služby.

Největší projekt, za který jsem byl odpovědný, byl vývoj intranetové aplikace pro sledování udělených grantů (Linux, Apache, MySQL a PHP) a jejich párování s účetními daty (FoxPro, Perl). Mezi další moje úkoly patřil redesign a údržba nadačního webu, školení zaměstnanců a dobrovolníků z různých nevládních neziskových organisací a správa místní sítě (MS Windows NT, Linux).

Tetra Pak - Grafobal, s. r. o. – EDP Assistant

Praha, listopad 1996 – březen 1999

Moje první zaměstnání kmenového pracovníka na plný úvazek bylo v česko-slovenské pobočce společnosti Tetra Pak. Pracoval jsem v ní dva a půl roku během mých magisterských studií informačních technologií a evropské integrace na VŠE.

Spravoval jsem heterogenní místní síť (Novell NetWare, MS Windows NT, Apple Macintosh) a firemní e-mailový systém (Lotus cc:Mail). Byl jsem odpovědný za vývoj intranetu v souladu s celopodnikovými standardy (platforma Microsoft). Mimo těchto úkolů jsem analysoval a vyvinul databázovou aplikaci pro fakturaci technického servisu poskytnutého zákazníkům.

Weatherford Norge A/S – IT Trainee

Stavanger, Norsko, červen 1995 – červenec 1996

Po dokončení bakalářského studia ekonomické informatiky na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě v Brně jsem odjel v létě 1995 na AIESEC praxi do Weatherfordu, firmy zaměřující se na služby ropným společnostem. Po půlroční praxi mi bylo díky spokojenosti mého zaměstnavatele nabídnuto její prodloužení o dalších šest měsíců.

Jako jediný zaměstnanec, který se zabýval informačními technologiemi, jsem nesl odpovědnost za chod heterogenní LAN (Novell NetWare, SCO Unix, MS Windows) a uživatelskou podporu. Dále jsem vyvinul několik menších databázových aplikací na platformě MS Access a VBA. Nejvýznamnější byl systém pro správu dat o inspekcích vrtného potrubí a jeho automatickou klasifikaci podle oborového standardu API Recommended Practice for Drill Stem Design and Operating Limits.

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Praha, ČR

1996–1999

Magisterské studium oboru Informační technologie s vedlejší specializací Evropská integrace.

Diplomová práce na téma "Implementace intranetu v malé firmě".

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno, ČR

1992–1995

Bakalářské studium oboru Ekonomická informatika.

Jazykové znalosti

Úroveň znalosti odpovídá čtyřem kategoriím definovaným OSN ve formuláři UN AFP11E: výborně, dobře, dostatečně a slabě.

  číst psát hovořit
angličtina výborně dobře výborně
španělština dobře dostatečně dobře

Reference

Dodám na vyžádání

copyright © 2000–2017 Daniel Fišer (XHTML 1.1 & CSS)